Hart voor Limburg (45%)

Streekfonds Een Hart voor Limburg wil initiatieven ondersteunen die
zich richten op het verder ontwikkelen en verbeteren van de
levenskwaliteit in Limburg. Dit door kansen te creëren voor de meest
kwetsbaren.
Het Streekfonds verleent via zijn subfonds Een Hart voor Limburg
financiële steun aan concrete sociaal-maatschappelijke projecten die de
regio ten goede komen. Geleidelijk aan ontwikkelt het Streekfonds in
samenwerking met derden een programmawerking op diverse
terreinen, die meer impact voor maatschappelijk kwetsbare
doelgroepen beoogt. Het Streekfonds zet zich in om de onderlinge
solidariteit en de sociale cohesie in de regio te vergroten.

Algemene contactgegevens

Streekfonds Een Hart voor Limburg

Herkenrodesingel 16
3500 Hasselt
Bereken de route op google maps

+32 (0)11 878 599

info@ehvl.be

https://www.eenhartvoorlimburg.be/


VZW Kleine Prins (45%)

Kleine Prins is in 2014 precies 40 jaar geleden opgericht door de ouders
van een kind met kanker. Inmiddels is de vzw uitgegroeid tot een grote
groep vrijwillige medewerkers die zich in Limburg en omstreken met
hart en ziel inzet voor kinderen die voor de leeftijd van 18 getroffen
worden door een vorm van kanker of een andere levensbedreigende
ziekte. Een groot deel vrijwilligers zijn ouders die de storm die de
diagnose kanker bij een kind betekent, uit eigen ervaring kennen. Kleine
Prins is hun netwerk waarbinnen ze kennis, ervaring en relaties met
andere ouders en kinderen delen. Kleine Prins wil jullie hele gezin
bijstaan met emotionele, materiële en financiële steun.

SECRETARIAAT:

Kiezelstraat 6, 3600 Genk

tel:089/30.45.75

Gezinnen die contact willen opnemen met Kleine Prins kunnen dit doen per mail info@vzwkleineprins.be 


3de goed doel gekozen door stad Lommel (10%)

Hierbij willen we een organisatie gekozen door de stad Lommel
ondersteunen. Dit moet nog door het stadsbestuur bepaald worden en
kan later gecommuniceerd worden.